Zmień wersję językową:

Współpraca ze szkołami


Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich w celu pełniejszego realizowania celów statutowych i wspierania edukacji młodzieży aktywnie angażuje się we współpracę ze szkołami średnimi. Pracownicy naukowi przeprowadzają wykłady gościnne na terenie szkół, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, warsztatach językowo-kulturowych, wydarzeniach akademickich, które odbywają się w Uniwersytecie Śląskim. Każdego roku szkoła objęta patronatem naukowym przez KMSP otrzymuje różnorodną ofertę edukacją.

Zasady przystąpienia do współpracy

Szkoła, która chciałaby rozpocząć współpracę z KMSP może zwrócić się do kierownika Katedry z propozycją podpisania porozumienia o współpracy.
Współpraca jest również możliwa na mocy umowy zawartej między szkołą a Uniwersytetem Śląskim, wówczas nie ma potrzeby podpisywania odrębnego porozumienia z Katedrą. http://dlaszkol.us.edu.pl/oferta-dla-szkol

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Dane teleadresowe:
Pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 423
40-032 Katowice
Tel.: +48 32 200 94 23
E-mail:

- Mapa strony
- Polityka prywatności

- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Wydział Filologiczny UŚ
- Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Copyright © 2011 - 2016
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Wszelkie prawa zastrzeżone