Zaproszenie

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w III międzynarodowej konferencji naukowej „Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”.
Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi. Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwergencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania. Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.
W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementacji, konwergencji i dziedzictwa proponujemy jednak ograniczenie pola badawczego do Europy Środkowej i Południowej, czyli części kontynentu mocno naznaczonej wielokulturowością, skomplikowaną historią, mnogością dyskursów (i nacisków) ideologicznych, a także – co niemniej istotne – postrzeganej jako peryferyjna w stosunku do wielkich centrów kulturowych. W refleksji nad tak rozumianymi adaptacjami interesują nas ujęcia teoretyczne i historyczne, do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, filozofów, etnografów i innych badaczy, których kwestia adaptacji znajduje się w ich polu zainteresowań. Proponujemy namysł nad takimi zagadnieniami jak:
  • Nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach
  • Problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej
  • Sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami
  • Kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa
  • Kultury mniejsze Europy Środkowej i Południowej (kultury mniejszościowe, regionalne, lokalne, peryferyjne)
  • Koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej
  • Myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej

Z wyrazami szacunku
sekretarze konferencji
Organizatorzy konferencjiPliki do pobrania: plakat.jpg, karta zgłoszeniowa.docx, karta zgłoszeniowa.pdf, program.pdf

 


prof. dr hab. Jolanta Tambor
dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
dr hab. Leszek Drong

sekretarze konferencji
dr Wioletta Hajduk-Gawron
dr Karolina Pospiszil


prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
prof. dr hab. Małgorzata Kita
prof. dr hab. Jolanta Tambor
dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
dr hab. Leszek Drong

Strona główna  Zgłoszenia  Opłaty  Terminy  Informacje dla uczestników  Program  Zasady redakcji tekstów  Kontakt
Polityka prywatności
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone